Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Hùng Sơn-Hiệp Hòa-Bắc Giang

Hoà Tiến-Hùng Sơn
3.872.382
c2hungson@bacgiang.edu.vn